Khách hàng Vinaphone có thể tự đăng ký lại TTTB qua Website và App MyVinaphone

Thực hiện Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ viễn thông, VinaPhone khuyến nghị khách hàng sớm đăng ký thông tin tại các Điểm Cung cấp Dịch vụ Viễn thông.

Lĩnh vực kinh doanh
 

Tổ chức, xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa mạng viễn thông trên địa bàn toàn tỉnh;

Tổ chức, quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin;

Tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cấp trên;

Sản xuất, kinh doanh, cung ứng, đại lý vật tư, thiết bị viễn thông – Công nghệ thông tin theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị và nhu cầu của khách hàng;

Khảo sát, tư vấn, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông – công nghệ thông tin;

Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;

Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; dịch vụ truyền thông;