Chương trình bán hàng dành cho khách hàng Doanh nghiệp
 

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO!

- Hiện tại TTKD VNPT Bắc Ninh đang triển khai 3 chương trình bán hàng dành cho đối tượng khách hàng Doanh Nghiệp:

1. TÊN CHƯƠNG TRÌNH: “VNPT ĐỒNG HÀNH KHỞI NGHIỆP”

- Thời Gian:  Từ 15/08/2016 – 31/10/2016

- Đối tượng:  Áp dụng cho các doanh nghiệp mới thành lập, khởi nghiệp (Start-Up);

Doanh nghiệp có thời gian thành lập dưới 1 năm tính đến ngày hiệu lực của chương trình!

- Áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Doanh nghiệp có thời gian thành lập & hoạt động ổn định trên 1 năm tính đến ngày hiệu lực của chương trình, có số lao động dưới 300 người.

 - Gói dịch vụ:


 

2 TÊN CHƯƠNG TRÌNH: “BÁN HÀNG NƯỚC NGOÀI”

- Thời Gian:  Từ 10/08/2016 – 31/12/2016

- Đối tượng:  Khách hàng doanh nghiệp nước ngoài đứng tên trên hợp đồng (Là doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài hoặc doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) hoặc Nhân viên thuộc doanh nghiệp nước ngoài đứng tên hợp đồng (phải có giấy xác nhận của doanh nghiệp)

- Gói dịch vụ:
 
 3. TÊN CHƯƠNG TRÌNH: “VNPT - CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC”

- Thời Gian:  Từ 15/08/2016 – 31/12/2016

 - Đối tượng:  Áp dụng cho các cán bộ công viên chức đang công tác tại các cơ quan Đảng, cơ quan Quản lý Nhà nước tại địa bàn gồm: cơ quan Hành chính Nhà nước các cấp; Cơ quan Đảng; Cơ quan Tổ chức Chính trị - Xã hội đóng trên địa bàn, do Cơ quan đứng tên trên hợp đồng hoặc cá nhân công chức đứng tên trên hợp đồng và có giấy xác nhận của cơ quan đang công tác.

 - Gói dịch vụ: