Thủ tục đăng ký
Để được tư vấn và lắp đặt Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Phòng KHTCDN- Trung Tâm Kinh Doanh – VNPT Bắc Ninh
 Địa chỉ số : 62, Ngô Gia Tự, Vũ Ninh, TP Bắc Ninh
 Điện thoại : (0222) 3816669

Trân trọng!