Khách hàng Vinaphone có thể tự đăng ký lại TTTB qua Website và App MyVinaphone

Thực hiện Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ viễn thông, VinaPhone khuyến nghị khách hàng sớm đăng ký thông tin tại các Điểm Cung cấp Dịch vụ Viễn thông.

Quận / Huyện
Phường / Xã
Chọn loại yêu cầu
Tên cơ quan/cá nhân
đăng ký
  (*)
Tên người liên hệ   (*)
Địa chỉ lắp đặt   (*)
Số điện thoại   (*)
Số Fax
Email
Thời gian hẹn gặp   (*)
Ghi chú   (*)
 Mã xác thực : (*)
 
  Phần đánh dấu (*) là nội dung bắt buộc phải nhập