RA QUÂN TÌM VUA BÁN HÀNG TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT- BẮC NINH

 Thực hiện thi đua chào mừng Đại Hội Công đoàn các cấp lần thứ 1, nhiệm kỳ 2017-2022, tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông;

        Ngày 12/5/2017 Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Trung tâm Kinh doanh VNPT- Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động ra quân Kinh doanh năm 2017 “ Tìm vua bán hàng”  tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Nhằm đẩy mạnh công tác bán hàng, phát triển thuê bao và tăng trưởng doanh thu các sản phẩm và dịch vụ của VNPT, với chủ đề “Thi đua chào mừng Đại Hội Công đoàn các cấp” nhằm tạo động lực, khích lệ toàn thể cán bộ công nhân viên Trung tâm quyết tâm hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch kinh doanh 2017.

 

 

 

Lãnh đạo CM& CĐ ra quân “Tìm Vua bán hàng”

Với mục tiêu phát triển thuê bao Vinaphone trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng doanh thu, tăng nạp thẻ TKC tại địa bàn, tăng thị phần dịch vụ VinaPhone, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá thương hiệu của VNPT VNP - Bắc Ninh với quyết tâm đấy. Toàn thể  Lãnh đạo cán bộ công nhân viên các Phòng chức năng, Phòng KHTC-DN, Đài Hỗ trợ khách hàng tham gia bán hàng cùng các Phòng bán hàng Trung tâm Kinh doanh VNPT- Bắc Ninh.

 

 Bán hàng lưu động kết hợp đổi SIM 4G

Với những quyết tâm, nỗ lực không biết mệt mỏi toàn thể cán bộ công nhân viên Trung tâm từ Lãnh đạo tới cán bộ công nhân viên đi tham gia bán hàng ngày thứ 7 & CN với quyết tâm hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ sáng tạo, đồng lòng dốc sức vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, để ngọn lửa và tinh thần VNPT luôn tỏa sáng vì sự lớn mạnh không ngừng của Trung tâm kinh doanh. Kết thúc ngày đầu ra quân, hàng trăm SIM VinaPhone 3G đã được đổi sang SIM 4G, bán đến tận tay khách hàng nhiều SIM trả trước được khai báo chính chủ theo thông tư của 04 BTTTT đã được trao tận tay khách hàng. Điều này cũng cho thấy sự ủng hộ của khách hàng với các dịch vụ của VNPT và đặc biệt khách hàng hưởng ứng đón chờ 4G trên địa bàn Bắc Ninh.

Tin Phạm Việt Ngọc VNPT VNP Bắc Ninh