VNPT TĂNG GẤP ĐÔI TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET, GIÁ KHÔNG ĐỔI

 Kể từ ngày 01/6/2019, VNPT sẽ tăng gấp đôi tốc độ Internet cố định với mức giá không đổi, áp dụng cho toàn bộ khách đang sử dụng dịch vụ trên toàn quốc. 

Để Khách hàng tiện liên lạc, đăng ký dịch vụ đúng quy định của Bộ TT&TT, Trung tâm Kinh doanh VNPT- Bắc Ninh thông báo danh sách các chủ điểm cung cấp dịch vụ viễn thông được ủy quyền đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước

05/11/2019

 Kể từ ngày 01/6/2019, VNPT sẽ tăng gấp đôi tốc độ Internet cố định với mức giá không đổi, áp dụng cho toàn bộ khách đang sử dụng dịch vụ trên toàn quốc. Chương trình nằm trong định hướng t...

05/06/2019
 1 - 2 - 3 - 4 - 5