Giới thiệu
 

DỊCH VỤ TƯ VẤN, THIẾT KẾ, CUNG CẤP, CÀI ĐẶT, GIA CÔNG PHẦN MỀM: Phần mềm điều hành sản xuất kinh doanh, Phần mềm theo yêu cầu, Thiết kế Website…

Giải pháp phần mềm luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả cao trong sản xuất và kinh doanh của đơn vị.

Các giải pháp phần mềm đang được nhiều doanh nghiệp sử dụng gồm: giải pháp phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh; giải pháp phần mềm quản lý kho, quản lý dự án và các giải pháp về báo cáo thống kê.