Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm


Ngày 18/7/2019, VNPT đại bàn Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và bàn giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Đến dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Việt Phương – Biệt phái viên của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông và hơn 80 đại biểu về dự Hội nghị.

   * Được sự ủng hộ, giúp đỡ tạo điều kiện của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh và sự Chỉ đạo, hỗ trợ của Tập đoàn BC-VT VN, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông, trong 6 tháng đầu năm 2019, VNPT địa bàn Bắc Ninh xây dựng kế hoạch chi tiết, với mức phấn đấu cao nhất, thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV. Kết quả đạt được như sau:

Doanh thu địa bàn đạt 43% KH năm.

Thuê bao băng rộng thực tăng đạt 104% so với cùng kỳ.

* Tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Đại Phong – Phó giám đốc VNPT Bắc Ninh, Giám đốc TTKD VNPT – Bắc Ninh, Đ/c Kiều Thị Kim Thành – Chủ tịch Công đoàn VNPT Bắc Ninh đã báo cáo kết quả trên các lĩnh vực công tác trọng tâm đã triển khai và thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời nêu các mặt làm được, chưa làm được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2019.

Tại Hội nghị đã có 06 ý kiến tham luận chủ yếu vào công tác phối hợp thực hiện SXKD.

Kết luận tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Trung Hiền - Trưởng đại diện của Tập đoàn trên địa bàn tỉnh, Giám đốc VNPT Bắc Ninh đề nghị các Phòng ban chức năng phối hợp cùng với Trung tâm Kinh doanh VNPT- Bắc Ninh chỉ đạo các Trung tâm trực thuộc và Phòng bán hàng tập trung vào các nội dung:

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giao và đánh giá BSC/KPI, đặc biệt là giao BSC/KPI cho khối lao động gián tiếp. Đẩy mạnh công tác phối hợp địa bàn, tiếp tục đồng bộ triển khai BSC/KPI, có cơ chế tạo động lực khuyến khích các tập thể và cá nhân có năng suất lao động cao, chất lượng tốt phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2019.

 Doanh thu địa bàn: 339,97 tỷ đ để phấn đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu địa bàn theo phương án mục tiêu Tập đoàn giao ( bq/ tháng đạt 56,66 tỷ đ).

Thuê bao thực tăng băng rộng : 21.604 thuê bao: phấn đấu hoàn thành 100% KH chuyển đổi đã đăng ký với Tập đoàn.

  - Đảm bảo sự gắn kết, tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa nhân viên kinh doanh và nhân viên kỹ thuật trong công tác chăm sóc khách hàng, nắm bắt tình hình thị trường, tình hình hạ tầng, khả năng cung cấp dịch vụ, chất lượng phủ sóng dịch vụ của từng khu vực trên toàn địa bàn.

  - Hạn chế thuê bao hủy dừng dịch vụ VTCNTT, tTăng cường công tác Bán các gói cước dài hạn đối với dịch vụ Băng rộng và di động, tăng cường công tác phát triển và xây dựng kênh bán hàng. Phấn đấu đối với dịch vụ Di động trả trước có tối thiểu 70% sản phẩm bán qua hệ thống kênh điểm bán. Đẩy mạnh kênh chuỗi và VNPOST, Telesale. Tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình bán hàng trọng điểm của KHDN và Khách hàng cá nhân

          - Chú trọng và tăng cường công tác MNP nhằm tăng thị phần và tăng doanh thu dịch vụ di động…Phối hợp tốt với VTBN trọng việc thực hiện BSC và đồng bộ các giải pháp để tái chiếm thị trường, thị phần đặc biệt là dịch vụ Băng rộng.

        Phấn đấu hết năm 2019: Xếp hạng  Doanh thu VTCNTT địa bàn: 45, Các dịch vụ:  Di động 32, Băng rộng: 50  Dịch vụ còn lại: 10.

- Nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng phục vụ khách hàng, sửa chữa kịp thời các sự cố thuê bao.

         - Kiểm soát chặt chẽ và thực hiện tối ưu hoá chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả tài sản, vật tư, tiền vốn, sử dụng chi phí có hiệu quả theo nguyên tắc tỷ lệ tăng chi phí thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu. Quản lý sử dụng tốt nguồn lực tài chính; Thường xuyên tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi phí, tiết kiệm tối đa nhằm từng bước hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp.

        - Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ công nhân viên, giữ vững và phát huy truyền thống của đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao.

         Tại Hội nghị, Chuyên môn - Công đoàn Viễn thông Bắc Ninh khen thưởng cho 29 tập thể và 03 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua chuyên đề (Gói cước sim Hey, nâng cao chất lượng mạng, Phát triển BTS, MNP, Phát triển thuê bao FiberVNN…) hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019./.