THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Viễn thông Bắc Ninh
Địa chỉ: Số 33, Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

THÔNG TIN TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

 

STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG CHẤT LƯỢNG GIÁ KHỞI ĐIỂM FILE ĐÍNH KÈM
1 Lô số 1: Cáp đồng và tài sản, công cụ dụng cụ khác (không bao gồm ắc quy, điều hòa) thanh lý 41.616 m cáp đồng các loại, các loại tài sản cố định, công cụ dụng cụ cũ, hỏng khác Cũ, hỏng không có nhu cầu sử dụng. 5.731.978.213 đồng  
2 Lô số 2: Ắc quy thanh lý Các loại Ắc quy cũ hỏng. Cũ, hỏng không có nhu cầu sử dụng. 349.605.750 đồng  
3 Lô số 3: Điều hòa thanh lý Các loại điều hòa, vật tư linh kiện điều hòa cũ hỏng Cũ, hỏng không có nhu cầu sử dụng. 7.614.000 đồng  

 

THÔNG TIN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 26/02/2021 đến hết ngày 02/03/2021
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Viễn thông Bắc Ninh - Số 33 Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Thông tin liên hệ: Vũ Thị Hồng Nhung – Chuyên viên Phòng Kế toán kế hoạch

THÔNG TIN VỀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ