THÔNG BÁO Về việc: Lựa chọn tổ chức đấu giá “Dự án: Thanh lý tài sản, cũ hỏng, thu hồi không có nhu cầu sử dụng đợt 2 năm 2021’’

1.      Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

- Viễn thông Bắc Ninh.

- Địa chỉ:Số 33 Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

2.      Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

-         Lô tài sản thanh lý: Hai xe ô tô Suzuki 7 chỗ, sản xuất và sử dụng năm 2003, chạy xăng, biển kiểm soát số 99K-3350 và 99K-3332.

+ Số lượng:02 xe ô tô Suzuki 7 chỗ, sản xuất và sử dụng năm 2003, chạy xăng, biển kiểm soát số 99K-3350 và 99K-3332.

+ Chất lượng: Cũ, hỏng không có nhu cầu sử dụng.

3.      Giá khởi điểm đã bao gồm VAT:

-         Lô tài sản thanh lý : Hai xe ô tô Suzuki 7 chỗ, sản xuất và sử dụng năm 2003, chạy xăng, biển kiểm soát số 99K-3350 và 99K-3332” giá khởi điểm: 39.308.500 đồng.

(Ba mươi chín triệu, ba trăm linh tám nghìn, năm trăm đồng)

Chi tiết theo file đính kèm : Lựa chọn tổ chức đấu giá “Dự án: Thanh lý tài sản, cũ hỏng, thu hồi không có nhu cầu sử dụng đợt 2 năm 2021’’