Tin họp Đảng ủy Viễn thông Bắc Ninh
Ngày 18/4/2012, Ban chấp hành Đảng ủy Viễn thông Bắc Ninh họp để bàn một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2012. Tại cuộc họp Đ/c Nguyễn Đình Xuân - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc VTBN đã trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đ/c Lê Văn Hải - Bí thư chi bộ Tiên Du.

Ngày 18/4/2012, Ban chấp hành Đảng ủy Viễn thông Bắc Ninh họp để bàn một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2012. Tại cuộc họp Đ/c Nguyễn Đình Xuân - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc VTBN đã trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đ/c Lê Văn Hải - Bí thư chi bộ Tiên Du.