Tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn vệ sịnh lao động cho Cán bộ Công đoàn và an toàn vệ sinh viên

Thực hiện văn bản số: 189/CĐBĐ-CSPL ngày 25/02/2013 của Công đoàn Bưu điện Việt Nam về việc Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ Công đoàn và An toàn vệ sinh viên

Để nâng cao trình độ nghiệp vụ về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, nhằm đảm bảo an toàn về con người, tài sản, an toàn mạng lưới viễn thông. Ngày 26/4/2013 Công đoàn Viễn thông Bắc Ninh phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức tập huấn nghiệp vụ an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ Công đoàn và An toàn vệ sinh viên VNPT Bắc Ninh với tổng số gần 100 học viên tham dự.

Trong buổi tập huấn các học viên đã được giới thiệu và hướng dẫn các nghiệp vụ cơ bản về hoạt động của cán bộ Công đoàn và mạng lưới an toàn vệ sinh viên, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, chấm điểm phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo ATVSLĐ” và trao đổi các kinh nghiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCN. Kết thúc buổi tập huấn đã tổ chức thực hành tại chỗ về cách thức sử dụng các phương tiện chữa cháy, 100% học viên tham gia thực hành và đạt kết quả tốt./.
Giảng viên Sở Lao động TB&XH tỉnh giới thiệu các nghiệp vụ của mạng lưới ATVSV