Đại hội công nhân viên chức
 

Ngày 25/4/2013, VNPT Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội CNVC năm 2013. Tham gia Hội nghị có 88 đại hiểu là đại diện cho gần 400 cán bộ công nhân viên Viễn thông Bắc Ninh. Hội nghị đã thông qua các một số nội dung sửa đổi quy chế nội bộ cũng như mục tiêu trọng tâm mà Viễn thông Bắc Ninh cần tập trung để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013, cụ thể về tổng doanh thu phát sinh tăng trưởng 8% so với năm 2012, trong đó Doanh thu từ khách hàng tăng 12% so với năm 2012, chênh lệch thu chi tăng 2,4 lần, Thu nhập bình quân tăng 10% so với năm 2012. Cũng tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận, đóng góp các giải pháp thiết thực để hoàn thành kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2013.Đ/c Triệu Tiến Thắng - PCT Thường trực Công đoàn BĐVN trao cờ và Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2012