Gương điển hình tiên tiến trong phong trào "Nụ cười VNPT"

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn và Công đoàn Bưu điện Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua "Nụ cười VNPT" năm 2013. Chuyên môn Công đoàn Viễn thông Bắc Ninh đã tích cực triển khai đến 100% cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị và đã được người lao động hưởng ứng tích cực. Trong 7 tháng đầu năm có nhiều cá nhân xuất sắc được Viễn thông Bắc Ninh biểu dương khen thưởng. Tiêu biểu trong số những cá nhân xuất sắc đó có đồng chí Vũ Tuấn Nam - Tổ trưởng tổ kinh doanh - Trung tâm Viễn thông Lương Tài là một trong số 50 gương điển hình tiên tiến được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam khen thưởng và được Tập đoàn cử đi đào tạo, học tập kinh nghiệm tại Singapore trong tháng 10/2013./.