Hội nghị sơ kết 3 năm phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà giai đoạn 2010 - 2012 và họp cụm công đoàn số 2
 

Thực hiện văn bản của Công đoàn Bưu điện Việt Nam về việc hướng dẫn các hoạt động của cụm công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018 và sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2012; Được sự nhất trí của Công đoàn Bưu điện Việt Nam và thống nhất của các đơn vị trọng cụm. Ngày 14/10/2013, tại Viễn thông Bắc Ninh đã diễn ra Hội nghị sơ kết 3 năm phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà và họp cụm Công đoàn số 2.

Đến dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Thúy Huệ - Phó Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Các đồng chí là Lãnh đạo Chuyên môn, công đoàn các đơn vị, các đồng chí là Trưởng Ban nữ công, các chị em đạt thành tích trong phong trào thi đua 2 giỏi của 7 đơn vị trong cụm công đoàn số 2.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động, các chương trình hoạt động của Cụm công đoàn số 2 trong nhiệm kỳ 2013 - 2018. Ký cam kết hợp tác và phát triển giữa các đơn vị trong Cụm.

Hội nghị cũng đã được nghe Báo cáo sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của chị em cán bộ công nhân viên có thành tích trong phong trào thi đua 2 giỏi và trong sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên trong cụm.

Cũng tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Thúy Huệ - Phó chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã phát biểu chỉ đạo những định hướng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động phong trào của cụm công đoàn số 2 trong suốt nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Qua 3 năm triển khai và thực hiện phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến về tập thể và cá nhân. Qua tổng kết đánh giá cụm công đoàn số 2 đã có 6/30 tập thể  và 8/114 cá nhân toàn Tập đoàn được Công đoàn Bưu điện Việt Nam tặng Cờ và Bằng khen về thành tích thành tích trong tổ chức triển khai phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà giai đoạn 2010-2012.

 

Lãnh đạo Công đoàn Bưu điện Việt Nam chứng kiến 7 đơn vị trong cụm

ký cam kết hợp tác và phát triển