VNPT Bắc Ninh Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2014
 

Ngày 20 tháng 01 năm 2014 VNPT Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2014. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Uỷ viên BTV Tinh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Dân, Thành viên HĐTV, Trưởng Ban kiểm soát.

                                     Đ/c Nguyễn Tiến Nhường, UV BTV Tỉnh uỷ, PCT UBND tỉnh

             Trao Cờ thi đua của Bộ TT&TT và Bằng khen của UBND tỉnh cho Viễn thông Bắc Ninh

Trong năm 2013 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song được sự ủng hộ, giúp đỡ tạo điều kiện của Tỉnh, Tập đoàn BCVT Việt Nam, Viễn thông Bắc Ninh đã đưa ra nhiều chương trình hành động, nhiều giải pháp tích cực để phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường các biện pháp tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của đơn vị với Tổng doanh thu phát sinh hoàn thành 106% kế hoạch năm, tăng trưởng 14% so với năm 2012, Doanh thu VT-CNTT hoàn thành 104% KH năm, tăng trưởng 12% so với năm 2012. Phát triển thuê bao trả sau tăng trưởng 17% so với năm 2012. Chênh lệch thu chi hoàn thành 148% so với kế hoạch, bằng 361% so với năm 2012. Năng suất lao động tăng 13% so với năm 2012. Nộp ngân sách nhà nước tăng 30% so với năm 2012.

Năm 2014, Kinh tế trong nước dự báo sẽ tốt hơn so với năm 2013 do tác động tích cực từ nền kinh tế thế giới và các chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của Chính phủ, tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn do sức mua của thị trường vẫn còn nhiều hạn chế trong khi giá cả đầu vào vẫn tăng cao. Trong lĩnh vực Viễn thông  mức độ tăng trưởng sẽ không cao do nhu cầu của thị trường đã ở mức bão hoà, hoạt động cạnh tranh tiếp tục diễn ra mạnh mẽ và sự bùng nổ của dịch vụ OTT đang là nguy cơ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh dịch vụ di động. Với những khó khăn và thuận lợi đó, Viễn thông Bắc Ninh đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2014 với Tổng doanh thu phát sinh tăng 10% so với năm 2013, trong đó: Doanh thu VT-CNTT tăng 10% so với năm 2013. Phát triển thuê bao trả sau tăng 10% so với năm 2013, chênh lệch thu chi tăng trên 20% so với năm 2013, năng suất lao động tăng trên 10% so với năm 2013.