Tin về lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba
 

Ngày 14/3/2014, ti Hi trường tng 4 Vin thông Bc Ninh, Trung tâm Vin thông thành ph Bc Ninh t chc l đón nhn Huân chương Lao đng hng Ba. Đng chí Nguyn Hu Thành, y viên BTV Tnh y, Bí thư Thành y Bc Ninh d.

Được giao nhiệm vụ kinh doanh và phục vụ trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh với thuận lợi về mặt vị trí địa lý, địa bàn rộng, tập trung một số khu công nghiệp, là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị của Tỉnh, có nhiều các cơ quan của Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể đầu não của Tỉnh. Là địa bàn có tiềm năng lớn về nhu cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông mới, nhất là các KCN và đô thị mới. Trong những năm qua tập thể Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Trung tâm Viễn thông Thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh được Viễn thông Bắc Ninh giao cho, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho sự điều hành các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhu cầu thông tin liên lạc của các Doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Trong giai đoạn 2008-2012, Trung tâm Viễn thông Thành Phố đã được Viễn Thông Bắc Ninh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật thuận lợi để phát triển các loại hình dịch vụ viễn thông đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đơn vị đã  tích cực quy hoạch sắp xếp mạng lưới hợp lý, hiệu quả. Mạng lưới viễn thông đã được quy hoạch và đầu tư mở rộng về quy mô, nâng cao năng lực chất lượng, theo sát công nghệ hiện đại, tạo điều kiện phát triển các dịch vụ truyền thống, mở rộng các dịch vụ mới, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và mở rộng vùng phục vụ. Cùng với việc phát triển, mở rộng mạng chuyển mạch đến tất cả các khu vực trong toàn thành phố, mạng ngoại vi cũng luôn được đầu tư, mở rộng, phát triển xuống tất cả các thôn, xóm, các khu dân cư, khu công nghiệp, đô thị trong toàn thành phố và sẵn sàng phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Ghi nhận sự nỗ lực và những đóng góp của đơn vị trong giai đoạn 2008- 2012, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể cán bộ, công nhân viên lao động Trung tâm Viễn thông thành phố Bắc Ninh.

                                     Lãnh đạo cấp trên chụp ảnh lưu niệm với Trung tâm Viễn thông Thành Phố