Hội nghị tập huấn cán bộ Công đoàn cơ sở và hoạt động cụm Công đoàn năm 2014
 

Từ ngày 23 - 24/5/2014 tại Hải Phòng, cụm công đoàn số 01, 02, 03, 04 và 02 đơn vị thuộc Cụm công đoàn số 15 tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở và hoạt động cụm công đoàn năm 2014. Viễn thông Bắc Ninh, Trưởng cụm công đoàn số 2 được giao đăng cai tổ chức Hội nghị.

Mục đích của Hội nghị tập huấn và hoạt động cụm công đoàn lần này là nhằm trang bị kiến thức về lý luận nghiệp vụ công đoàn, phương pháp, kỹ năng tổ chức triển khai phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng và hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn các đơn vị. Thông qua hoạt động của cụm công đoàn để tăng cường mối quan hệ hợp tác, phối hợp giữa công đoàn các đơn vị trong các cụm; Là nơi trao đổi, thảo luận, học tập kinh nghiệm, tăng cường mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.Đ/c Nguyễn Đình Xuân, UV BCH Công đoàn BĐVN, Trưởng cụm công đoàn
số 2 phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham gia buổi Hội nghị có các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn các đơn vị, các đồng chí là cán bộ chuyên trách công đoàn, cán bộ phụ trách công tác thi đua, tuyên truyền, Trưởng Ban nữ công, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn, Kế toán Công đoàn các đơn vị thuộc cụm công đoàn số 01, 02, 03, 04 và 02 đơn vị thuộc Cụm công đoàn số 15.

Trong đợt tập huấn này, các học viên đã được hướng dẫn 06 nội dung chuyên đề nghiệp vụ Công đoàn: Công tác thi đua - tuyên truyền, Công tác chính sách - pháp luật, Công tác tổ chức công đoàn cơ sở, Công tác tài chính công đoàn, Công tác kiểm tra công đoàn và Công tác Nữ công. Có thể nói đợt tập huấn này có một ý nghĩa quan trọng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, cần thiết cho đội ngũ cán bộ công đoàn các đơn vị góp phần cho sự thành công của hoạt động công đoàn trong suốt nhiệm kỳ 2013 - 2018 và đặc biệt là trong giai đoạn tái cấu trúc Tập đoàn hiện nay.


Đ/c Bùi Văn Hoan, Ủy viên BCH TLĐ LĐVN, Chủ tịch Công đoàn BĐVN

 phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị các đại biểu tham gia Hội nghị đã cùng nhau bàn bạc, tham gia đóng góp ý kiến, cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể của các Cụm công đoàn trong nhiệm kỳ 2013-2018. Hội nghị cũng đã được những ý kiến chỉ đạo, định hướng của Lãnh đạo Công đoàn Bưu điện Việt Nam để nâng cao chất lượng hoạt động phong trào của các cụm công đoàn tham gia tập huấn, góp phần cho việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên, đóng góp cho sự phát triển chung của Tập đoàn.