Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014
 

Ngày 10 tháng 6 năm 2014 Viễn thông Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh và công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2014. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chuyên môn, Công đoàn, Trưởng, Phó các Phòng, Ban Viễn thông Bắc Ninh, Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn các Trung tâm trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Đình Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Bắc Ninh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

- Doanh thu 6 tháng đầu năm 2014 (so với kế hoạch Tập đoàn giao )

+ Tổng doanh thu 6 tháng năm 2014 ước đạt 57% KH năm. Trong đó: Doanh thu khách hàng không bao gồm di động trả trước ước đạt 50% KH năm, tăng 13% so với cùng kỳ; Doanh thu nội bộ ước đạt 49% so với KH năm;

- Doanh thu tiền nạp TKC 6 tháng đầu ước đạt 49% KH năm. Phát triển thuê bao: 6 tháng đầu năm 2014 phát triển mới 12.200 thuê bao trả sau các loại bằng 40% KH năm.

Đồng chí Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Viễn thông Bắc Ninh giải đáp kiến nghị của các đơn vị

                          Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Viễn thông Bắc Ninh triển khai các nội dung phương án cơ cấu lại lao động theo phương án tái cấu trúc của Tập đoàn. Các đại biểu cũng đã cùng nhau thảo luận, bàn các giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014.