Tin về Đại hội Đảng bộ Viễn thông Bắc Ninh
 

Ngày 26/3/2015, tại Bắc Ninh, Đảng bộ VNPT Bắc Ninh vừa tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ VNPT Bắc Ninh đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đảng bộ đã ban hành 9 Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, nhiều chỉ tiêu năm 2014 đạt cao so kế hoạch: tổng doanh thu phát sinh tăng gần 2 lần so với năm 2010; phát triển thuê bao tăng 4,8 lần so 2010; nộp thuế tăng 2,8 lần so 2010. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm, tổ chức đúng quy định Điều lệ Đảng. Toàn Đảng bộ kết nạp được trên 60 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Đại hội. 5 năm liên tục Đảng bộ luôn đạt Trong sạch vững mạnh…


Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ VNPT Bắc Ninh xác định các mục tiêu, nhiệm  vụ chủ yếu: Đảng bộ giữ vững danh hiệu Trong sạch vững mạnh; từ 90% trở lên các Chi bộ trực thuộc đạt Trong sạch vững mạnh; 90% đảng viên trở lên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu bảo toàn, phát triển vốn và sản xuất kinh doanh có lãi

Đại hội đã bầu 13 đồng chí tham gia BCH nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí; đồng chí Nguyễn Đình Xuân tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy; đồng chí Bùi Thế Bắc tái cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy.

Đại hội cũng đã bầu 15 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh và thông qua chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.