Phát động thi đua 2015

Lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và 129 năm ngày Quốc tế lao động 01/5, chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Viễn Thông Bắc Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Viễn thông Bắc Ninh thống nhất phát động đợt thi đua phát triển dịch vụ MyTV đến toàn thể cán bộ công nhân viễn Viễn thông Bắc Ninh (bao gồm cả lao động hợp đồng), cụ thể mỗi cán bộ công nhân viên phát triển tối thiểu là 05 dịch vụ MyTV trong thời gian từ 01/4/2015 đến 30/6/2015. Nếu làm tốt đợt phát động này thì ước tính sau 3 tháng phát triển được 3.000 thuê bao Mytv cho VNPT Bắc Ninh.