Danh sách điểm đăng ký thuê bao trả trước

1. Các điểm đăng ký thông tin thuê bao trả trước của Viễn thông Bắc Ninh:

 

STT

TÊN CỬA HÀNG

 

ĐỊA CHỈ

 

ĐIỆN THOẠI

 

1

Cửa hàng giao dịch Tiền An

Phòng Bán Hàng Thành phố

446 Ngô Gia Tự  - Tiền An- TP. Bắc Ninh

 

02413821555

 

2

Cửa hàng giao dịch Suối Hoa

Phòng Bán Hàng Thành phố

62 Ngô Gia Tự - Vũ Ninh - TP. Bắc Ninh

 

02413823555

 

3

Cửa hàng giao dịch Lý Thái Tổ

Phòng Bán Hàng Thành phố

33 Lý Thái Tổ - Ninh Xá - TP. Bắc Ninh

 

02413870999

 

4

Cửa hàng giao dịch Tiên Du

Phòng Bán hàng Tiên Du

TT Lim - Huyện Tiên Du

 

02413712555

 

5

Cửa hàng giao dịch Từ Sơn

Phòng Bán hàng Từ Sơn

Minh Khai - Thị xã Từ Sơn

 

02413760999

 

6

Cửa hàng giao dịch Yên Phong

Phòng Bán hàng Yên Phong

Thị Trấn Chờ - Yên Phong

 

02413891000

 

7

Cửa hàng giao dịch Quế Võ

Phòng Bán hàng Quế Võ

Thị Trấn Phố Mới - Quế Võ

 

02413635998

 

8

Cửa hàng giao dịch Thị Trấn Hồ

Phòng Bán hàng Thuận Thành

Thị Trấn Hồ - Thuận Thành

 

02413775666

 

9

Cửa hàng giao dịch Chợ Dâu

Phòng Bán hàng Thuận Thành

Phố Dâu - Thuận Thành

 

02413790000

 

10

Cửa hàng giao dịch Gia Bình

Phòng Bán hàng Gia Bình

Đông Bình - Gia Bình

 

02413670555

 

11

Cửa hàng giao dịch Lương Tài

Phòng Bán hàng Lương Tài

Thị Trấn Thứa - Lương Tài

 

02413640000

 

2. Các nhân viên của Viễn thông Bắc Ninh có account đăng ký thông tin thuê bao trả trước :

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ ELOAD

ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

1

 Mai Văn Lực 

 Phòng BH Quế Võ -

 841238983456 

 841238983456 

 

2

 Nguyễn Thị Thanh Huyền 

 Thanh Sơn Vũ Ninh TP Bắc Ninh 

 84911015123 

 84911015123 

 

3

 Lê Văn Linh 

 TT Chờ Huyện Yên Phong- BN 

 84911015686 

 84911015686 

 

4

 Nguyễn Thị Bình 

 TTKD - VT Bắc Ninh  

 84911432199 

 84911432199 

 

5

 Nguyễn văn Tuân 

 Thị trấn Chờ Yên Phong Bắc ninh 

 84912318358 

 84912318358 

 

6

 Hoàng Thị Quỳnh 

 Kế toán - Phòng Bán Hàng Gia Bình 

 84912613637 

 84912613637 

 

7

 Nguyễn Toàn Thắng 

 Suối Hoa TP Bắc Ninh 

 84912757269 

 84912757269 

 

8

 Nguyễn Thị Thu Hà 

 Phòng bán hàng 1 

 84912765479 

 84912765479 

 

9

 Nông Thị Thu Hường 

 PBH Lương Tài- TTKD- VTBN 

 84912820885 

 84912820885 

 

10

 Nguyễn Nhật Hưng 

 Phòng BH Quế Võ 

 84913247838 

 84913247838 

 

11

 Ngô Bình Long 

 Phòng BH Quế Võ 

 84913260909 

 84913260909 

 

12

 Lê Thị Cúc 

 Trung tâm dịch vụ khách hàng 

 84913858972 

 84913858972 

 

13

 Nguyễn Bá Tài 

 Phòng BH Quế Võ 

 84913999163 

 84913999163 

 

14

 Vũ Thị An 

 Phòng BH Lương Tài 

 84914571555 

 84914571555 

 

15

 Bùi Thị Quý 

 Khu 1 Đại Phúc - Bắc Ninh 

 84914637673 

 84914637673 

CTV

16

 Phạm Huy Ninh 

 Mỹ Hương - Lương Tài - Bắc Ninh 

 84914941589 

 84914941589 

 

17

 Nguyễn Bá Tuy 

 Trung tâm Dịch vụ khách hàng 

 84915323888 

 84915323888 

 

18

 Vũ Tuấn Nam 

 Phòng KD - VT Bắc Ninh 

 84915357678 

 84915357678 

 

19

 Nguyễn Văn Hà 

 Trung tâm dịch vụ khách hàng 

 84915466999 

 84915466999 

 

20

 Ngô Đình Việt 

 Phòng BH Quế võ - TTKD-VTBN 

 84915901109 

 84915901109 

 

21

 Bùi Thị Quý 

 Phường Đại Phúc - TP Bắc Ninh (Nhân viên VNP) 

 84915915882 

 84915915882 

 

22

 Lê Thị Thúy Dung 

 Phòng BH Yên Phong 

 84916155535 

 84916155535 

 

23

 Nguyễn Thị Lan Anh 

 Phòng bán hàng Thành Phố- TTKD- VTBN 

 84916209838 

 84916209838 

 

24

 Đỗ Đăng Định 

 589 Ngô Gia Tự - Ninh Xá – Bắc Ninh 

 84916267585 

 84916267585 

 

25

 Nguyễn Bá Tuy 

 Trung tâm DVKH 

 84916323888 

 84916323888 

 

26

 Nguyễn Thị Huyền 

 Phòng BH Quế Võ 

 84916669865 

 84916669865 

 

27

 Hoàng Mạnh Hà 

 Phòng BH Thuận Thành 

 84916716617 

 84916716617 

 

28

 Dương Thị Trang 

 Trung tâm DVKH - VT Bắc Ninh 

 84917008116 

 84917008116 

 

29

 Lê Quốc Khánh 

 Tổ KD - Viễn thông Gia Bình 

 84917026156 

 84917026156 

 

30

 Vương Văn An 

 Tổ Kinh doanh - VT Gia Bình 

 84917026160 

 84917026160 

 

31

 Nguyễn Thị Thu Phương 

 Phòng BH 1 

 84917030181 

 84917030181 

 

32

 Nguyễn Thị Hòa 

 Trung tâm VT Tiên Du 

 84917030298 

 84917030298 

 

33

 Mẫn Thị Vân 

 Trug tâm VT Kinh doanh 

 84917089015 

 84917089015 

 

34

 Nhân viên KD - VT Yên Phong 

 Nhân viên KD - VT Yên Phong 

 84917089016 

 84917089016 

 

35

 Thân Thị Hạnh - TT DVKH 

 Trung tâm DVKH - VT Bắc Ninh 

 84917089144 

 84917089144 

 

36

 VT Từ Sơn (NBSơn) 

 Giao dịch Trần Phú - Từ Sơn 

 84917089298 

 84917089298 

 

37

 TT DVKH VT BN 

 152 NgoGiaTu TienAn 

 84917089332 

 84917089332 

 

38

 Vũ Tuấn Nam 

 Trung Tâm Viễn Thông Lương Tài 

 84917089357 

 84917089357 

 

39

 TTVT Thuận Thành 

 Phố Mới - Đông Côi - Thuận Thành 

 84917095006 

 84917095006 

 

40

 Dương Doanh Nghiệp 

 Xom Bang -Đong ky-Tu Son 

 84917095008 

 84917095008 

 

41

 Ngô Khánh - Phòng BH Yên Phong 

 Phòng Bán hàng Yên Phong 

 84917791999 

 84917791999 

 

42

 Trung tam VT Gia Binh 

 Trung tam VT Gia Binh 

 84917897058 

 84917897058 

 

43

 Bùi Thị Thanh Hiền 

 Tổ Kinh doanh - VT Gia Bình 

 84917897067 

 84917897067 

 

44

 Nguyễn Thị Linh - Thuận Thành 

 Trung tâm VT Thuận Thành 

 84917897326 

 84917897326 

 

45

 Chu Thị Nhung -CMT012189490 

 Gia Lâm  Hà Nội  

 84917897327 

 84917897327 

 

46

 Nguyễn Thị Châm 

 Trung tâm  VT Yên Phong 

 84917897357 

 84917897357 

 

47

 Nguyễn Thanh Hưng 

 Phòng BH2-TTDVKH-Viễn Thông Bắc Ninh 

 84917897566 

 84917897566 

 

48

 Ngô Minh Tiến 

 Phòng BH Thuận Thành 

 84917897658 

 84917897658 

 

49

 Thế giới Smart phone 

 06 Nguyễn Trãi - Ninh Xá - TP Bắc Ninh 

 84917897679 

 84917897679 

 

50

 Nguyễn Văn Huề 

 Thị trấn Chờ Yên Phong Bắc ninh 

 84919569868 

 84919569868 

 

51

 Mai Văn Lực 

 Phòng BH Quế võ- TTKD- VTBN 

 84919586596 

 84919586596 

 

52

 Nguyễn Bá Tuy 

 Phòng BH Doanh Nghiệp - TTKD- VTBN 

 84919988818 

 84919988818 

 

53

 Phạm Thị Ngọc Hà 

 Phòng BH 1 - Trung tam KD 

 84942101108 

 84942101108 

 

54

 BNH_DLY_942666129 

 Nguyễn Gia Thiều - Bắc Ninh 

 84942666129 

 84942666129 

 

55

 Nguyễn Thành Long 

 Từ Sơn - Bắc Ninh 

 84943086188 

 84943086188 

CTV

56

 Nguyễn Thị Trang 

  Đương Xá - Vạn An - Bắc Ninh 

 84943091898 

 84943091898 

CTV

57

 Nguyễn Thị Thùy 

 Vũ Ninh - Bắc Ninh 

 84943179830 

 84943179830 

 

58

 Tạ THanh Huyền 

 23 Bắc Hà Tiền An TP Bắc Ninh 

 84945394395 

 84945394395 

 

59

 Đào Văn Quyền 

 Phòng BH Thuận Thành 

 84945595000 

 84945595000 

 

60

 Nguyễn Xuân Quảng 

 Phòng Bám hàng Quế Võ-TTKD-VTBN 

 84948464076 

 84948464076 

 

61

 Nguyễn Thị Thủy 

 PBH Lương Tài- TTKD- VTBN 

 84949555316 

 84949555316 

 

62

 Trần Thị Thu Hà 

 TTVT Từ Sơn 

 84917896844 

 84917896844 

 

63

 Phạm Thị Liên 

 Trung tâm DVKH 

 84918850800 

 84918850800 

 

64

 Ngô Thị Thu Hương 

 589 Ngô Gia Tự Ninh Xá TP Bắc Ninh 

 84941019486 

 84941019486 

 

65

 Nguyễn Thị Thúy 

 Phòng BH Quế võ - TTKD- VTBN 

 84948040555 

 84948040555 

 

66

 Đặng Ngọc Giang 

 Tiền An - Bắc Ninh 

 84911013345 

 84911013345 

CTV

67

 Dương Thị Diệu Hoa 

 Thị Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 

 84911013486 

 84911013486 

CTV

68

 Nguyễn Thị Ái Vân 

 Ngũ Thái - Thuận Thành - Bắc Ninh 

 84912014678 

 84912014678 

CTV

3. Các điểm đăng ký thông tin thuê bao trả trước được Viễn thông Bắc Ninh ký Hợp đồng ủy quyền ĐKTTTB TT:

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ CMND/HỘ CHIẾU

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD

ĐIỆN THOẠI

1

Phạm Xuân Hòa

590 Thiên Đức - Vệ An - Bắc Ninh

125303267 do CABN Cấp ngày 27/01/2005

 

0917030194

2

Nguyễn Hồng Sơn

Phố Ba Huyện - Khắc Niệm - Bắc Ninh