Danh sách điểm đăng ký thuê bao trả trước Quý II+III

BÁO CÁO DANH SÁCH ĐIỂM ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THUÊ BAO TRẢ TRƯỚC QUÝ II/2015

(Kèm theo công văn        /VNPT-BN-KHKD ngày   tháng 9 năm 2015)

 

1. Các điểm đăng ký thông tin thuê bao trả trước của Viễn thông Bắc Ninh:

 

STT

TÊN CỬA HÀNG

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

1

Cửa hàng giao dịch Tiền An

Phòng Bán Hàng Thành phố

446 Ngô Gia Tự  - Tiền An- TP. Bắc Ninh

02413821555

2

Cửa hàng giao dịch Suối Hoa

Phòng Bán Hàng Thành phố

62 Ngô Gia Tự - Vũ Ninh - TP. Bắc Ninh

02413823555

3

Cửa hàng giao dịch Lý Thái Tổ

Phòng Bán Hàng Thành phố

33 Lý Thái Tổ - Ninh Xá - TP. Bắc Ninh

02413870999

4

Cửa hàng giao dịch Tiên Du

Phòng Bán hàng Tiên Du

TT Lim - Huyện Tiên Du

02413712555

5

Cửa hàng giao dịch Từ Sơn

Phòng Bán hàng Từ Sơn

Minh Khai - Thị xã Từ Sơn

02413760999

6

Cửa hàng giao dịch Yên Phong

Phòng Bán hàng Yên Phong

Thị Trấn Chờ - Yên Phong

02413891000

7

Cửa hàng giao dịch Quế Võ

Phòng Bán hàng Quế Võ

Thị Trấn Phố Mới - Quế Võ

02413635998

8

Cửa hàng giao dịch Thị Trấn Hồ

Phòng Bán hàng Thuận Thành

Thị Trấn Hồ - Thuận Thành

02413775666

9

Cửa hàng giao dịch Chợ Dâu

Phòng Bán hàng Thuận Thành

Phố Dâu - Thuận Thành

02413790000

10

Cửa hàng giao dịch Gia Bình

Phòng Bán hàng Gia Bình

Đông Bình - Gia Bình

02413670555

11

Cửa hàng giao dịch Lương Tài

Phòng Bán hàng Lương Tài

Thị Trấn Thứa - Lương Tài

02413640000

2. Các điểm đăng ký thông tin thuê bao trả trước được Viễn thông Bắc Ninh ký Hợp đồng ủy quyền ĐKTTTB TT:

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ CMND/HỘ CHIẾU

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD

ĐIỆN THOẠI

1

Phạm Xuân Hòa

590 Thiên Đức - Vệ An - Bắc Ninh

125303267 do CABN Cấp ngày 27/01/2005

 

0917030194

2

Nguyễn Hồng Sơn

Phố Ba Huyện - Khắc Niệm - Bắc Ninh

125110659 do CABN Cấp ngày 27/04/2009

 

0917183225

3

Nguyễn Phi Hùng

632 Ngô Gia Tự - Ninh Xá - Bắc Ninh

125016792 do CABN Cấp ngày 06/11/2007

 

0944878787

4

Ngô Thị Hồng

272 Thiên Đức - Vệ An - Bắc Ninh

125505474 do CABN Cấp ngày 03/04/2014

 

0917030174

5

Nguyễn Văn Long

Xuân Ổ - P.Võ Cường - Bắc Ninh

121495596 do CABN Cấp ngày10/12/2012

 

0915822766

6

Công Ty TNHH Công Nghệ Ánh Hồng

36 Lê Hồng Phong - Kinh Bắc - Bắc Ninh

125848164 do CABN Cấp ngày 25/12/2004

2300874203 do SKH Bắc Ninh cấp ngày 19/01/2015

0912207555

7

Vũ Tuấn Nam

Thanh Sơn -Vũ Ninh - TP. Bắc Ninh

125706034 CA BN cấp ngày 01/6/2012

 

0915357678

8

Nguyễn Nho Tuấn

256 Phố Mới -TT Hồ-ThuậnThành

125354621 do CABN cấp ngày 4/11/2006

2180/HKD do phòng TCKH cấp ngày 05/04/2010

0917049425

9

Nguyễn Văn Hoài

Trạm Trai Ninh Xá-ThuậnThành

125182476 do CABN cấp ngày 5/8/2002

 

0917089175

10

Trần Thị Liên

Điện Tiền - Nguyệt Đức-ThuậnThành

125139499 do CABN cấp ngày 15/05/2001

 

0917897086

11

Nguyễn Minh Thanh

Phố Chẹm Trạm Lộ-ThuậnThành

125441461 do CABN cấp ngày 8/2/2008

3271/HKD do phòng TCKH cấp ngày 02/04/2008

0917905456

12

Nguyễn Duy Hưng

Thanh Hoài-Thanh Khương - Thuận Thành

125029370 do CABN cấp ngày 4/18/2013

3965/HKD do phòng TCKH cấp ngày 19/03/2014

0918641111

13

Nguyễn Văn Ngọt

Song Liễu - Thuận Thành - Bắc Ninh

125025227 do CABN cấp ngày 4/4/2007

4434/HKD do phòng TCKH cấp ngày 09/10/2014

0948126340

14

Mai Huy Cường

Đông Du - Đào Viên - Quế Võ

125140982 do CA BN
cấp ngày 26/06/2001

 

0916459456

15

Nguyễn Tuấn Anh

Đông Du - Đào Viên - Quế Võ

125923991 do CA BN
cấp ngày 29/05/2013

 

0917026623

16

Trần Thị Vân Anh

Đông Du - Đào Viên - Quế Võ

125770896 do CA BN
cấp ngày 08/06/2013

 

0917026596

17

Nguyễn Thị Thơ

Cung Kiệm - Nhân Hòa - Quế Võ

125210839 do CA BN
cấp ngày 01/03/2003

 

0914244619

18

Đặng Đình Mạnh

Xóm Sau - Bằng An - Quế Võ

125248870 do CA BN
cấp ngày 30/10/2003

 

0914555316

19

Nguyễn Văn Biên

Vĩnh Thế - Đại Xuân - Quế Võ

125166273 do CA BN
 cấp ngày 24/04/2006

 

0911018028

20

Nguyễn Thị Chuyền

Nghiêm xá - Việt Hùng - Quế Võ

125033291 do CA BN
cấp ngày 23/05/2006

 

0941014886

21

Phạm Văn Đoan

Chì - Bồng Lai- Quế Võ

125419006 do CA BN
cấp ngày 18/09/2007

 

0917026595

22

Đoàn Văn Lợi

Giang Liễu - Phương Liễu - Quế Võ

125217341 do CA BN
cấp ngày 03/02/2009

 

0917026593

23

Nguyễn Khắc Huy

Đỉnh - Phố Mới - Quế Võ

125170054 do CA BN
cấp ngày 24/03/2005

 

0916561586

24

Nguyễn Thị Chân

Khu 1- TT Phố Mới - Quế Võ

125061794 do CA BN
cấp ngày 30/10/1998

 

0917026624

25

Nguyễn Tài Tư

Giang Liễu - Phương Liễu - Quế Võ

125779398 do CA BN
cấp ngày 07/08/2013

 

0917030389

26

Nguyễn Thị Thảo

Khu 1- Phố Mới - Quế Võ

125314082 do CA BN
cấp ngày 29/03/2005

 

0917030378

27

Trần Văn Long

Lợ Việt Hùng- Quế Võ

125263370 do CA BN
 cấp ngày 29/05/2013

 

0917030229

28

Dương Thị Nhường

Lựa Việt Hùng- Quế Võ

125469508 do CA BN
cấp ngày 15/09/2008

 

0917054237

29

Nguyễn Văn Nghĩa

Chợ Sơn - Xã Việt Đoàn - Tiên Du

125075945 do CA BN
cấp ngày 30/09/1999

 

0917027159

30

Ngô Thị Trường

Chợ Sơn - Xã Việt Đoàn - Tiên Du

125733149 do CA BN
cấp ngày 04/08/2012

 

0917094896

31

Ngô Xuân Ánh

Chợ Sơn - Xã Việt Đoàn - Tiên Du

125733150 do CA BN
cấp ngày 04/08/2012

 

0917027133

32

Lê Trọng Trương

Thôn Móng Núi - Xã Hoàn Sơn - Tiên Du

172347717 do CA Thanh Hóa cấp ngày 22/12/1998

 

0917001972

33

Nguyễn Thị Lan

Thôn Hoài Trung - Xã Liên Bão - Tiên Du

125124103 do CA BN
cấp ngày 30/11/2011

 

0917027104

34

Ngô Thị Phúc

Thôn Duệ Nam -Nội Duệ - Tiên Du

125222623 do CA BN
cấp ngày 09/04/2003

 

0917005383

35

Nguyễn Sỹ Khoa

Thôn Dương Húc - Xã Đại Đồng - Tiên Du

125026181 do CA BN
cấp ngày 05/03/2009

 

0917867001

36

Đỗ Khắc Lung

Hai Bà Trưng  -  Thị trấn Lim - Tiên Du

125092504 do CA BN
cấp ngày 03/10/2013

 

0917004823

37

Đinh Phú Được

Thôn Đinh - Xã Tri Phương - Tiên Du

125116803 do CA BN
 cấp ngày 01/01/2011

 

0917008082

38

Nguyễn Khắc Thắng

Thôn Tam Tảo - Xã Phú Lâm - Tiên Du

125005330 do CA BN
 cấp ngày 03/08/2005

 

0917030297

39

Nguyễn Gia Cường

Phố Lạc Vệ - Xã Lạc Vệ - Tiên Du

125000230 do CA BN
cấp ngày 09/06/2007

 

0917054236

40

Nguyễn Hữu Viễn

Khu Bệnh viện - TT Thứa - Lương Tài

125239186 do CABN  cấp ngày 03/8/2015

 

0912191556

41

Nguyễn Văn Tùng

Kênh vàng - Trung Kênh - Lương Tài

125112996 do CABN cấp ngày 28/10/2014

 

0946636866

42

Nguyễn Văn Thắng

Ngọc Cục - Tân Lãng - Lương Tài

125084453 do CABN cấp ngày 17/02/2000

 

0917026675

43

Trần Thị Ánh

Thị trấn chờ - yên phong

125099440 do CABN cấp ngày 04/07/2000

 

0917026266

44

Nguyễn Bá Đoàn

Đại chu Long Châu Yên Phong

125326247 do CABN cấp ngày 12/07/2005

 

0917897355

45

Nguyễn Thị Châm

TT Chờ - Yên Phong

125056891 do CABN cấp ngày 16/06/2011

 

0917008066

46

Ngô Thanh Bình

Tam Giang Yên Phong

125302640 do CABN cấp ngày 10/01/2005

 

0919993885

47

Bùi Ngọc Thuận

Yên Phụ Hòa Tiến Yên Phong

125038240 do CABN cấp ngày 10/02/2004

 

0916528555

48

Trương Thị Oanh

Đông Tiến-Yên Phong- Bắc Ninh

125225831 do CABN cấp ngày 20/06/2003

 

0943772666

49

Bưu điện Huyện Yên Phong

TT Chờ - Yên Phong

125136091 do CABN cấp ngày 20/01/2001

 

0948908989

50

Lâm Thị Nga

Đông Ngàn Từ Sơn Bắc Ninh

125679710 do CA BN cấp ngày 18/06/2012

 

0917026106

51

Ngô Minh Phượng

Đình Bảng Từ Sơn Bắc Ninh

125026044 do CA BN cấp ngày 27/12/2006

 

0917040090

52

Nguyễn Kim Nghĩa

An Quang - Lãng Ngâm - Gia Bình

125077711 do CA BN cấp ngày 27/10/1999

 

0917026327

53

Đào Thị Thành

TT Đông Bình - Gia Bình

125028024 do CA BN cấp ngày 03/2/2015

 

0917040088

54

Hoàng Văn Hưng

Đoan Bái - Đại Bái - Gia Bình

125200247 do CA BN cấp ngày 209/2002

 

0917026335

55

Nguyễn Văn Trụ

Phố Bùng - Bình Dương - Gia Bình

125216248 do CA BN cấp ngày 03/3/2003

 

0916843181

56

Nguyễn Kim Tuyến

Phố Ngụ - Nhân Thắng - Gia Bình

125530252 do CA BN cấp ngày 10/9/2009

 

0917029319 

BÁO CÁO  DANH SÁCH ĐIỂM ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THUÊ BAO TRẢ TRƯỚC QUÝ III/2015

Kính gửi: Sở Thông tin Truyền thông

Trung tâm Kinh doanh VNPT - Bắc Ninh báo cáo danh sách bổ sung các điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước Quý III/2015:

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ CMND/HỘ CHIẾU

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thanh Sơn

05 Vũ Kiệt - Tiền An - Bắc Ninh

125502727 do CABN Cấp ngày 04/10/2012

 

0917030501

2

Nguyễn Thị Phương Thúy

Kiốt Bách Hóa - Tiền An - Bắc Ninh

125291910 do CABN Cấp ngày 07/10/2004

 

0917054303

3

Nguyễn Thị Điệp

Kiốt Bách Hóa - Tiền An - Bắc Ninh

125045692 do CABN Cấp ngày 07/01/1997

 

0917049558

4

Nguyễn Văn Ảnh

Khu 10 Đại Phúc - Bắc Ninh

125234147 do CABN Cấp ngày 03/04/2014

 

0947293130

5

Nguyễn Văn Kiên

133 Ngô Gia Tự - Vũ Ninh - Bắc Ninh

121495596 do CABN Cấp ngày10/12/2012

 

0914642333

6

Nguyễn Thị Hòa

 VHX Đại Lai Gia Bình 

125077711 do CABN ngày 27/10/1999

 

0917040126 

7

Nguyễn Kim Chinh 

 Phố Ngụ - Nhân Thắng - Gia Bình

 125195555 do CABN ngày 20/09/2002

 

0913330028 

8

Ngô Thị Minh Thúy 

 Tam Sơn  - Từ Sơn - Bắc Ninh 

 125779098  do CABN cấp ngày  25/06/2013 

 

0917896908 

9

 Nguyễn Thanh Tâm 

 Phố Thanh Bình Đồng Kỵ  - Từ Sơn

 125041775 do CABN cấp ngày 25/10/2011

 

0917896956 

10

  Nguyễn Trung Quân 

 242 Trần Phú  - Từ Sơn - Bắc Ninh 

 125456531 do CABN cấp ngày  08/07/2008 

 

0917896983 

11

 Phạm Thị Bích 

 Lai Hạ - Lương Tài

125051330 do CABN cấp ngày 20/05/2015

 

0917026639 

12

Nguyễn Văn Tùng

Kênh Vàng - Trung Kênh - Lương Tài 

125112996  do CABN cấp ngày 28/10/2014

 

0917089083 

13

Nguyễn Văn Thân (Thân Mến)

Phượng Mao - Quế Võ

125053404 do CA BN
 cấp ngày 22/7/2003

 

0917045362