Thông báo thông báo triển khai hóa đơn điện tử
Trung tâm kinh doanh VNPT - Bắc Ninh xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng kể từ 01/06/2016 chúng tôi sẽ thay thế hóa đơn GTGT giấy bằng hóa đơn điện tử đối với khách hàng thanh toán cước dịch vụ VT-CNTT trả sau.