VNPT Bắc Ninh và Trường Đại học Kinh Bắc ký Thỏa thuận hợp tác

Ngày 31-10, tại Bắc Ninh, VNPT Bắc Ninh và Trường Đại học Kinh Bắc ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.


Đại diện VNPT và lãnh đạo Trường Đại học Kinh Bắc cùng ký thỏa thuận hợp tác.

VNPT và Trường Đại học Kinh Bắc cùng tạo điều kiện cho nhau trong quá trình triển khai các chương trình truyền thông, quảng bá thương hiệu và giới thiệu các sản phẩm, nguồn lực. Theo đó, VNPT tạo điều kiện hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hành, tham quan học tập thực tế, kiến tập, thực tập của cán bộ và sinh viên Trường Đại học Kinh Bắc tại các cơ sở của VNPT Bắc Ninh. Trường Đại học Kinh Bắc cam kết tiến hành hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao và lắp đặt công nghệ trên các lĩnh vực mà hai bên quan tâm. VNPT phối hợp nghiên cứu và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học của nhà trường có khả năng ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT; Cùng phối hợp xây dựng chương trình đào tạo dựa trên những chương trình chuẩn quốc tế, tham gia giảng dạy cho các đơn vị khác mà hai bên triển khai các hoạt động hợp tác đào tạoTổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên trong các lĩnh vực mà các bên có thế mạnhTrao đổi, tư vấn cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, chuyển giao phương pháp làm việc hiệu quả trong doanh nghiệpHỗ trợ học bổng cho sinh viên và phát triển Hệ sinh thái giáo dục, nhằm liên kết các hệ thống giáo dục, thi cử, quản lý điều hành thông qua cổng thông tin điện tử của nhà trường…

Thỏa thuận nhằm xác lập các điều kiện chung cho việc hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài trợ, phát triển nguồn nhân lực và sản phẩm chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Trường Đại học Kinh Bắc, trên cơ sở liên kết các nguồn lực và thế mạnh của hai bên.