Tin về lớp tập huấn an toàn vệ sịnh lao động PCCN cho Cán bộ công nhân viên người lao động năm 2019

Để nâng phòng tránh tai nạn lao động và sự cố cháy nổ năm 2019, ngày 6,7/3/2019 VNPT Bắc Ninh phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh tổ chức huấn luyện ATVSLĐ PCCN cho gần 300 cán bộ CNV trong toàn Viễn thông Bắc Ninh.

 

Tại buổi tập huấn các Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đã giới thiệu và hướng dẫn các nghiệp vụ cơ bản về công tác an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, chấm điểm phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo ATVSLĐ” và trao đổi các kinh nghiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCN, tổ chức thực hành tại chỗ về cách thức sử dụng các phương tiện chữa cháy, 100% học viên tham gia thực hành và đạt kết quả tốt.

Kết thúc khóa học các Học viên đã được Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận hoàn thành tốt khóa học.