Thủ tục lắp đặt
 
1. Khách hàng là cá nhân:

   -  01 phiếu yêu cầu lắp đặt mới (Có mẫu sẵn)

   -  Chứng minh thư nhân dân của chủ thuê bao.

   - Hộ khẩu thường trú; hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh tại địa chỉ đặt máy; giấy chủ quyền sử dụng đất; giấy sở hữu nhà hợp pháp; hợp đồng thuê nhà với các cơ quan Nhà nước; giấy tờ mua bán, chuyển nhượng nhà đất (có xác nhận của chính quyền địa phương); xác nhận của chính quyền địa phương về chủ thuê bao tại địa chỉ đặt máy.

 

2.Khách hàng là cơ quan hoặc doanh nghiệp:

   -  01 phiếu yêu cầu lắp đặt mới (Có mẫu sẵn)

   - Công văn hoặc giấy giới thiệu.

   -Giấy đăng ký hoạt động tại Bắc Ninh; hoặc giấy phép đầu tư; hoặc giấy phép hợp tác liên doanh với nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền cấp.

 

3. Trường hợp khách hàng lắp đặt thêm máy tại cùng địa chỉ đã có máy hoặc khác địa chỉ nhưng phải cùng mã thanh toán với  máy đã có thì:

   - Khách hàng là Cá nhân chỉ cần mang chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe của chủ thuê bao

   - Khàng là cơ quan chỉ cần mang Giấy giới thiệu.