TÌNH ANH EM

 Bài thơ của Cô Đỗ Thị Thủy (nguyên Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Ninh)  viết tặng Anh, Chị em đồng nghiệp

Anh bưu chính em Viễn thông

Chúng ta đều con lạc cháu hồng

Đều cùng một mẹ sinh ra cả

Anh trước, em sau nối gót hồng.

 

Chúng ta gắn bó như dòng sông

Mỗi nhánh hòa chung chẳng ngược dòng

Tất cả cùng đổ vào biển lớn

Tổng công ty Bưu chính Viễn thông.

 

Nhớ lại buổi đầu bao khó khan

Bưu điện Bắc Ninh thật nhọc nhằn

Suối hoa tổ ấm chúng ta đó

Chung sức vượt qua bao khó khăn.

 

Nghị quyết Đảng ủy đã ban ra

Chiến lược Kinh doanh của chúng ta

Phục vụ cũng là mục tiêu lớn

Bưu chính – Viễn thông đến mọi nhà.

 

Chúng ta đưa đến vùng nông thôn

Ánh sáng thông tin rọi tâm hồn

Nâng cao dân trí- dân được hưởng

Công nghệ thông tin khắp xóm thôn.

 

Chúng ta sát cánh đã bao năm

Kỷ niệm đẹp hơn ánh trăng rằm

Đến nay thực hiện theo đường lối

Nghị quyết Tập đoàn để cạnh tranh.

 

Bưu điện tỉnh ta sẽ tách ra

Bưu chính – Viễn thông riêng – rõ mà

Bưu điện tỉnh mới làm Bưu chính

Viễn thông để cạnh tranh.

 

Phát huy truyền thống của ngành ta

Bưu chính – Viễn thông của chúng ta

Tuy hai nhưng vẫn chung  một nhà

Vững vàng tự tin trang sử mới

Mở đầu trang sử nở đầy hoa.

 

Hôm nay họp mặt tạm chia tay

Mong ước làm sao lại có ngày

Chúng ta chung vui tin chiến thắng

Phát huy truyền thống ngày hôm nay.

 

Dòng lưu bút đầy lưu luyến, bầy tỏ cảm xúc dâng trào trong ngày chia tay và hội ngộ gặp mặt CBCNV Bưu Điện tỉnh Bắc Ninh nhân kỷ niệm 20 năm tái lập Bưu Điện tỉnh Bắc Ninh