VNPT Bắc Ninh triển khai ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19