Khuyến mại dịch vụ Vinaphone trả sau từ ngày 01/03/2014 đến ngày 31/03/2014
 

1.  Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/3/2014 đến hết ngày 31/3/2014.

2.     Đối tượng:

-     Khách hàng cá nhân: Hòa mạng mới thuê bao Vinaphone trả sau trong thời gian KM.

-     Khách hàng doanh nghiệp: Các thuê bao Vinaphone trả sau hòa mạng mới của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp):

* Cơ quan hành chính nhà nước bao gồm: UBND, HĐND,  các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan chuyên môn của UBND từ tỉnh đến xã, các cơ quan Đảng, cơ quan đại diện các Bộ Ngành tại địa phương…

             * Đơn vị sự nghiệp bao gồm: Bệnh viện, Trường học, Trung tâm…

*  Các doanh nghiệp bao gồm: công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân/nhà nước…

3.      Điều kiện và nội dung chương trình KM:

3.1. Đối với khách hàng cá nhân:

-         Trường hợp 1: Khách hàng đang đứng tên sử dụng tối thiểu 01 dịch vụ trả sau của VTBN (bao gồm các dịch vụ Cố định, Internet, MyTV, Di động trả sau) đăng ký hòa mạng 01 thuê bao Vinaphone trả sau sẽ được KM 100% giá trị 01 máy điện thoại. Khách hàng phải đặt cọc số tiền là (300.000đ/máy đối với máy điện thoại di động có mức giá thấp; 600.000đ/máy đối với máy điện thoại di động 3G), số tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả dần vào hóa đơn tính cước trong 06 tháng bắt đầu từ tháng thứ 7 (kể từ tháng sau của tháng hòa mạng với số tiền là (50.000đ/tháng đối với máy điện thoại di động có mức giá thấp; 100.000đ/tháng đối với máy điện thoại di động 3G)).

-         Trường hợp 2: Khách hàng chưa đứng tên sử dụng dịch vụ trả sau nào của VTBN (bao gồm Cố định, Internet, MyTV, Di động trả sau) đăng ký hòa mạng 01 thuê bao Vinaphone trả sau sẽ được KM tới 100% giá trị 01 máy điện thoại. Khách hàng phải đặt cọc số tiền là (600.000đ/máy đối với máy điện thoại di động có mức giá thấp; 1.200.000đ/máy đối với máy điện thoại di động 3G), số tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả dần vào hóa đơn tính cước trong 12 tháng (kể từ tháng sau của tháng hòa mạng với số tiền là (50.000đ/tháng đối với máy điện thoại di động có mức giá thấp; 100.000đ/tháng đối với máy điện thoại di động 3G)).

-           Điều kiện tham gia trong các trường hợp trên:

+  Các thuê bao trả sau khách hàng đang đứng tên sử dụng phải là thuê bao đang hoạt động, không tạm dừng, không nợ cước sử dụng.

+ Mức cước cam kết sử dụng trong tháng là (Tối thiểu 100.000đ/thuê bao/tháng đối với máy điện thoại di động có mức giá thấp; Tối thiểu 150.000đ/thuê bao/tháng đối với máy điện thoại di động 3G) trong vòng 12 tháng liên tục kể từ tháng đầu tiên thực hiện cam kết cước (đã có VAT, đã bao gồm cước thuê bao tháng, cước cam kết gói (nếu có), cước cam kết số đẹp (nếu có)).  Nếu thuê bao dùng ít hơn số tiền cam kết sử dụng trong tháng thì vẫn phải thanh toán đủ số tiền cam kết. Các thuê bao không được chuyển đổi hình thức từ trả sau sang trả trước hoặc chấm dứt dịch vụ trước hạn. Trường hợp khách hàng không thực hiện đúng cam kết sẽ không được hoàn trả lại tiền đặt cọc.

-         Thời gian bắt đầu tính cước cam kết tháng:Tháng thứ 2 sau tháng hòa mạng.

3.2. Đối với khách hàng Doanh nghiệp: Có thể doanh nghiệp hoặc cá nhân thuộc doanh nghiệp đứng tên ký hợp đồng.

-         Trường hợp 1: Doanh nghiệp đứng tên ký hợp đồng hòa mạng VinaPhone trả sau:

+     Doanh nghiệp đứng tên ký hợp đồng hòa mạng trả sau thanh toán cước và có chung mã doanh nghiệp (trên CCBS) thì mỗi thuê bao hòa mạng mới sẽ được tặng 01 máy điện thoại di động.

+     Mức cước cam kết sử dụng trong tháng của các thuê bao trong doanh nghiệp tham gia chương trình là (Tối thiểu 100.000đ/thuê bao/tháng đối với máy điện thoại di động có mức giá thấp; Tối thiểu 150.000đ/thuê bao/tháng đối với máy điện thoại di động 3G) trong vòng 12 tháng liên tục kể từ tháng đầu tiên thực hiện cam kết cước (đã có VAT, đã bao gồm cước thuê bao tháng, cước cam kết gói (nếu có), cước cam kết số đẹp (nếu có)).  Nếu thuê bao dùng ít hơn số tiền cam kết sử dụng trong tháng thì vẫn phải thanh toán đủ số tiền cam kết. Các thuê bao không được tạm khóa 2 chiều/chuyển đổi hình thức từ trả sau sang trả trước hoặc chấm dứt dịch vụ trước hạn. Nếu bất kì thuê bao nào chấm dứt sử dụng dịch vụ VinaPhone trước hạn (hoặc chuyển đổi hình thức sang trả trước) thì doanh nghiệp phải bồi hoàn 100% giá trị máy.

-         Trường hợp 2: Khách hàng cá nhân thuộc doanh nghiệp đứng tên ký hợp đồng

Cá nhân thuộc doanh nghiệp đứng tên ký hợp đồng thanh toán cước PHẢI có xác nhận  (Mẫu 3) của doanh nghiệp là thuê bao đó đang làm việc tại doanh nghiệp và được doanh nghiệp xác nhận cho tham gia nhóm Doanh nghiệp (DN) hòa mạng mới các gói tích hợp DN được KM thiết bị đầu cuối…(xác nhận: họ và tên, số CMT) áp dụng chính sách như ở Trường hợp 1, 2 (Đối với khách hàng cá nhân) của văn bản này. Trường hợp này khách hàng có thể tham gia các gói cước của chương trình “VinaPhone đồng hành cùng doanh nghiệp”.

-         Điều kiện tham gia trong các trường hợp trên:

Mức cước cam kết sử dụng trong tháng là (Tối thiểu 100.000đ/thuê bao/tháng đối với máy điện thoại di động có mức giá thấp; Tối thiểu 150.000đ/thuê bao/tháng đối với máy điện thoại di động 3G) trong vòng 12 tháng liên tục kể từ tháng đầu tiên thực hiện cam kết cước (đã có VAT, đã bao gồm cước thuê bao tháng, cước cam kết gói (nếu có), cước cam kết số đẹp (nếu có)). Nếu thuê bao dùng ít hơn số tiền cam kết sử dụng trong tháng thì vẫn phải thanh toán đủ số tiền cam kết. Các thuê bao không được chuyển đổi hình thức từ trả sau sang trả trước hoặc chấm dứt dịch vụ trước hạn. Trường hợp khách hàng không thực hiện đúng cam kết sẽ không được hoàn trả lại tiền đặt cọc.

-         Thời gian bắt đầu tính cước cam kết tháng: Tháng thứ 2 sau tháng hòa mạng.

Lưu ý:

-      Nếu thuê bao hòa mạng mới không có nhu cầu khuyến mại máy thì sẽ không phải cam kết cước sử dụng tháng theo chương trình này.

-      Các thuê bao tham gia chương trình khuyến mại Thiết bị đầu cuối không được phép chuyển tỉnh trong suốt thời gian cam kết cước.

-      Các thuê bao do doanh nghiệp đứng tên ký hợp đồng được quyền tham gia các gói cước khuyến mại dành cho KHDN trong chương trình “VinaPhone đồng hành cùng doanh nghiệp” và hưởng các chính sách ưu đãi của chương trình này.

-     Đối với Khách hàng cá nhân: Trong trường hợp các thuê bao trong cùng một hộ gia đình không cùng một người đứng tên. Để đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu khách hàng và để khách hàng được hưởng mức ưu đãi cao nhất, các đơn vị tư vấn hướng dẫn khách hàng làm thủ tục chuyển về cùng một người đứng tên các dịch vụ theo đúng quy định.

 Chi tiết liên hệ các điểm giao dịch của Viễn thông Bắc Ninh trên toàn tỉnh