Hội nghi sơ kết 3 tháng đầu năm 2017

 Ngày 14/4/2017, VNPT Bắc Ninh và VNPT Vinaphone Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 tháng đầu năm 2017 và bàn giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ Qúy II và 9 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

* Được sự ủng hộ, giúp đỡ tạo điều kiện của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh và sự Chỉ đạo, hỗ trợ của Tập đoàn BC-VT VN, Trong 3 tháng đầu năm 2017, VNPT Bắc Ninh xây dựng kế hoạch chi tiết, với mức phấn đấu cao nhất, thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV. Kết quả đạt được như sau:

Tổng doanh thu địa bàn ước thực hiện quý I/2017: 128,47 tỷ đồng, bằng 24,3% kế hoạch năm, tăng 14,8% so với cùng kỳ

Phát triển thuê bao trả sau các loại: 10.239 thuê bao, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2016.

* Trong Hội nghị VNPT Bắc Ninh cũng đã đề ra phương hướng, mục tiêu các giải pháp để thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2017.

          - Tiếp tục bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện quy trình phối hợp SXKD giữa hai khối, phát huy vai trò, trách nhiệm của Trưởng đại diện trong việc giám sát, điều hành hoạt động nhằm gắn kết trách nhiệm và quyền lợi của Kinh doanh và Kỹ thuật trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm túc việc giao ban định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất, qua đó giải quyết kịp thời, dứt điểm các tồn tại, vướng mắc phát sinh giữa hai khối Kinh doanh và Kỹ thuật.

- Nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng phục vụ khách hàng, sửa chữa kịp thời các sự cố thuê bao.

          - Phối hợp với VNPT- Net hoàn thiện lắp đặt 65 trạm thông tin di động 4G đợt 1. dự kiến hoàn thành trong tháng 5. Các tháng còn lại lắp đặt tiếp 84 trạm 4G nâng tổng số trạm 4G lên 149 trạm.

          - Kiểm soát chặt chẽ và thực hiện tối ưu hoá chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả tài sản, vật tư, tiền vốn, sử dụng chi phí có hiệu quả theo nguyên tắc tỷ lệ tăng chi phí thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu. Quản lý sử dụng tốt nguồn lực tài chính; Thường xuyên tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi phí, tiết kiệm tối đa nhằm từng bước hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp.

          - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành sản xuất kinh doanh của VTBN, các sản phẩm dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin cho các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

          - Ban hành và điều chỉnh giá cước dịch vụ VT-CNTT và kịp thời có các chính sách kinh doanh trên cơ sở tổ chức, nghiên cứu thị trường, phân tích đánh giá đối thủ cạnh tranh một cách bài bản, thực tế. Tập trung kinh doanh theo tập khách hàng (Công nhân, Điện lực, HSSV, Ngân hàng); Chú trọng các dịch vụ đem lại nguồn doanh thu lợi nhuận cao và có tốc độ phát triển tốt: di động, băng rộng, dịch vụ data, dịch vụ truyền hình, truyền thông….. triển khai thực hiện tốt phương án kinh doanh tổng thể dịch vụ 4G phù hợp với địa bàn.

          - Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác kinh doanh. Đẩy mạnh quảng cáo gói cước rẻ, 3G và các thông tin về khuyến mại đến từng thôn xã và các địa bàn đông dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ CNTT, GTGT: VNPT-CA, IVAN, VNEdu, HIS,..

          - Thay đổi phương thức bán hàng tại đơn vị để phù hợp với chính sách quản lý của nhà nước. Triển khai kênh bán hàng online và tìm kiếm các giải pháp bán hàng các sản phẩm GTGT. Đặc biệt đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hệ thống hơn 2.000 kênh bán hàng (CTV, ĐBL, ĐGD,...);

          - Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua: Thi đua tối ưu nhà trạm, chuyển đổi đồng quang... trong cán bộ công nhân viên, giữ vững và phát huy truyền thống của đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao.

          Tại Hội nghị, Viễn thông Bắc Ninh và Trung tâm Kinh doanh VNPT Bắc Ninh khen thưởng cho 13 Trung tâm và Phòng bán hàng, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh Qúy I/2017./.