VNPT VINAPHONE BẮC NINH- VNPT BẮC NINH CHUNG TAY PHỤNG DƯỠNG BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG NGUYỄN THỊ MỘC

 Trong năm 2017, Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã có Quyết định phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cho mẹ Nguyễn Thị Mộc, Xã Trừng xá, huyện Lương tài, tỉnh Bắc Ninh. Được sự tín nhiệm của các cấp Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy Ban, Hội đồng nhân dân, UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh và các cấp Đoàn thể trong tỉnh. VNPT Vinaphone Bắc Ninh và Viễn thông Bắc Ninh được vinh dự nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mộc. 


 

Lãnh đạo VNPT VNP Bắc Ninh và VNPT Bắc Ninh thăm hỏi trao quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mộc.

Nhằm đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn đối với người có công với cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. VNPT Vinaphone Bắc Ninh và Viễn thông Bắc Ninh nhận phụng dưỡng Mẹ với cách làm thiết thực nhằm tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của mỗi đoàn viên công đoàn trong mái nhà chung VNPT. Qua đó thể hiện tấm lòng, trách nhiệm của Doanh nghiệp đối Đảng và Nhà Nước cùng chung tay góp sức “Đền ơn đáp nghĩa” gia đình có công với Cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, từ đó toàn thể CBCNV trong tập đoàn VNPT hiểu rằng không có gì có thể đền đáp được công lao to lớn của các mẹ, những bà mẹ Việt Nam, những bà mẹ anh hùng, những người đã hiến dâng những gì quý giá nhất của đời mình cho độc lập, tự do. Sự hy sinh đó là tài sản tinh thần vô giá, trường tồn cùng lịch sử dân tộc, mãi mãi được Tổ quốc ghi nhớ, tri ân.

Phạm việt Ngọc VNPT Vinaphone Bắc Ninh