Lễ trao thưởng diễn tập an toàn thông tin trực tuyến lần 1 năm 2018

                Ngày 07/6/2018, Viễn thông Bắc Ninh tổ chức Lễ trao thưởng diễn tập an toàn thông tin trực tuyến lần 1 năm 2018.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Chuyên môn, Công đoàn Viễn thông Bắc Ninh, Trưởng, phó các phòng ban chức năng, giám đốc các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố và 03 cá nhân xuất sắc tham gia diễn tập an toàn thông tin trực tuyến lần 1 năm 2018.


Cuộc thi diễn tập An toàn thông tin do Tập đoàn BCVT Việt Nam tổ chức ngày 27/4/2017 nhằm nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá và đảm bảo ATTT cho các cán bộ kỹ thuật tại 66 đơn vị trực thuộc Tập đoàn. Vượt qua thử thách của Ban Tổ Chức Viễn thông Bắc Ninh đã đạt giải nhất toàn Tập Đoàn với 1.400 điểm. Để kịp thời động viên khích lệ tinh thần, Viễn thông Bắc Ninh đã trao thưởng cho 03 cá nhân tham gia diễn tập, với số tiền 1.000.000 đồng/01 cá nhân.