Tin về Hội nghị Đảng ủy Viễn thông Bắc Ninh năm 2018

    Sáng ngày 14/12/2018, Đảng ủy Viễn thông Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm và kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng ủy Viễn thông Bắc Ninh năm 2018.
    Dự Hội nghị có Đ/c Đặng Đình Tính, Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và 24 đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ Viễn thông, Bí thư các Chi bộ cơ sở trực thuộc, chủ tịch công đoàn VTBN, Trung tâm KD, Bí thư đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội CCB VTBN.
    Tại Hội nghị đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy VTBN, Hội nghị đã nghe kiểm điểm của các đồng chí trong BCH Đảng ủy, các ý kiến phát biểu đóng góp vào báo cáo kiểm điểm của các tập thể và cá nhân.
    Phát biểu tại Hội nghị Đ/c Đặng Đình Tính, Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã quán triệt chỉ đạo, định hướng tránh dài dòng hình thức, nâng cao chất lượng tự phê binh và phê bình trong sinh hoạt chi bộ.
    Đ/c cũng nêu rõ, trong thời gian tới, Đảng ủy Viễn thông Bắc Ninh cần tiếp tục đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt phát huy tính tiền phong gương mẫu, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, mục tiêu, đánh giá mức độ hoàn thành để bổ sung các nhiệm vụ giải pháp thực hiện; đẩy mạnh giáo dục chính trị, làm tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào phát triển sản xuất kinh doanh.