VNPT địa bàn Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2019


    Ngày 4/01/2019, VNPT địa bàn Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Đ/c Phạm Đức Long - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn BCVT Việt Nam dự và chỉ đạo.
Năm 2018, doanh thu của VNPT địa bàn Bắc Ninh tăng 5% so với thực hiện năm 2017, độ hài lòng các dịch vụ của khách hàng trung bình đạt 98,8%. Công tác quản lý, điều hành đi vào chiều sâu thông qua việc theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ và đánh giá chất lượng định kỳ hàng tháng; triển khai đầu tư hạ tầng mạng di động theo phương thức đổi mới, chú trọng phát triển mạng lưới theo chất lượng và vùng phủ sóng; thông tin liên lạc cơ bản thông suốt, không để xảy ra các sự cố nghiêm trọng trong các dịp lễ hội, Tết; công tác kinh doanh, tiếp thị bán hàng, chăm sóc khách hàng có nhiều chuyển biến tích cực, tăng sức cạnh tranh; phục vụ tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh của khách hàng và giữ vững vị thế là đơn vị chủ đạo cung cấp các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn.
Năm 2019, VNPT địa bàn Bắc Ninh phấn đấu tăng trưởng từ 10%, tiếp tục làm tốt công tác quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành sản xuất, kinh doanh; bổ sung quy hoạch mạng 2G/3G/4G phù hợp với nhu cầu khách hàng, triển khai đồng bộ các chỉ tiêu chất lượng về dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin; đầu tư, phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền di động, băng rộng cố định,.., đẩy mạnh nghiên cứu, phân tích thị trường nhằm cải thiện kết quả kinh doanh, nhất là các dịch vụ chiến lược Data, dịch vụ số….
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường, Tổng giám đốc Tập đoàn BCVT Việt Nam Phạm Đức Long ghi nhận biểu dương những kết quả của VNPT địa bàn Bắc Ninh đạt được. Năm 2019, đơn vị cần tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan tham gia vào những dự án thành phần xây dựng thành phố thông minh; triển khai các dịch vụ điều hành công nghệ thông tin và viễn thông trên theo lộ trình phù hợp và hiệu quả; hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu của đơn vị, đóng góp vào việc phát triển mạng lưới và dịch vụ viễn thông chất lượng cao cho tỉnh. 
Nhân dịp này, Trung tâm Điều hành Thông tin- Viễn thông Bắc Ninh và ông Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Trung tâm kinh doanh VNPT - Bắc Ninh được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018 được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.


 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trung tâm Điều hành Thông tin – Viễn thông Bắc Ninh.
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Tổng giám đốc Tập đoàn BCVT Việt Nam Phạm Đức Long trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ông Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Trung tâm kinh doanh VNPT - Bắc Ninh.


 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh cho VNPT địa bàn Bắc Ninh và các đơn vị thuộc.