Hỗ trợ phần mềm nghiệp vụ cho HĐND tỉnh Bắc Ninh.

 Được sự đồng ý của Thường trực HĐND tỉnh về chủ trương cho phép VNPT Bắc Ninh triển khai hệ thống phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 17/7/2019 VNPT Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh, tổ chức hướng dẫn giúp hơn 60 đại biểu HĐND tỉnh, sử dụng phần mềm và thực hiện khai thác thử nghiệm tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh (tháng 4/2019).

Qua quá trình hướng dẫn và thử nghiệm, 100% đại biểu đã sử dụng thành thạo các tính năng của phần mềm trong việc:

ü    Quản lý và Điều hành kỳ họp, cuộc họp của HĐND (có tích hợp nút bấm cứng để biểu quyết, có phát hành mã QR Code để điểm danh)

ü    Quản lý đơn thư và kiến nghị của cử tri chuyển đến các bộ phận chuyên môn xử lý theo quy trình khai báo trên phần mềm

 

 

ü    Tiếp xúc cử tri: tạo lịch tiếp xúc cử tri và mời danh sách đại biểu tham gia; Người có thẩm quyền ký duyệt lịch tiếp cử tri; cập nhật ý kiến của cử tri

ü    Quản lý và phân công công việc được giao 

ü    Quản lý Lịch công tác, lịch họp thường xuyên/đột xuất (họp không giấy tờ)

 

 

 

ü    Hệ thống tích hợp nhắc việc, nhắc họp thông qua tin nhắn SMS hoặc Email, xác thực 2 lớp OTP.

 

 

Hệ thống này cũng là một thành phần trong bộ giải pháp phục vụ Chính quyền điện tử của VNPT, sẵn sàng tích hợp và liên thông với các hệ thống nghiệp vụ khác có liên quan.

 

 

Điểm nổi bật của phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ có Điểm nổi bật: Dữ liệu lưu trữ tập trung, cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ, tích hợp dễ dàng thông qua hệ thống API, kết nối thông minh (màn hình TV, máy tính, QR code, nút bấm vật lý, SMS/Email, ngôn ngữ lập trình đa nền tảng, giao diện thân thiện.


Lợi ích mang lại: Tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian quản lý, nâng cao công tác quản lý, quản lý công việc được tốt hơn.