Giới thiệu
 

Dịch vụ này cho phép khách hàng sử dụng cơ sở hạ tầng của mạng đô thị MAN với công nghệ MPLS/Ethernet cho phép kết nối mạng khách hàng ở   các địa điểm khác nhau. Cung cấp kênh riêng lớp 2 giao diện kết nối Ethernet (cáp quang) điểm tới điểm (E-LINE), điểm tới đa điểm (E-TREE), đa điểm tới đa điểm (E-LAN). Đây chính là sự lựa chọn hàng đầu cho khách hàng hiện nay với những đặc trưng ưu việt như kết nối đơn giản, chi phí thấp, tính mềm dẻo, linh hoạt, độ tin cậy cao, dễ dàng nâng cấp, đáp ứng mọi tốc độ theo yêu cầu của khách hàng, truyền dẫn theo th ời gian thực, không bị trễ...