Khách hàng Vinaphone có thể tự đăng ký lại TTTB qua Website và App MyVinaphone

Thực hiện Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ viễn thông, VinaPhone khuyến nghị khách hàng sớm đăng ký thông tin tại các Điểm Cung cấp Dịch vụ Viễn thông.

Hướng dẫn sử dụng
 

1. Để sử dụng điện thoại nội hạt trong Tỉnh Bắc Ninh, Khách hàng chỉ cần quay đủ 7 chữ số đăng ký của thuê bao: XXXXXXX VD: 3821000

2. Để sử dụng dịch vụ điện thoại liên tỉnh khách hàng cần quay số như sau:

0 + AC + SN

* Trong đó:

+ Chữ số 0 là mã truy nhập mạng liên tỉnh

+ AC (Area code): Mã vùng điện thoại cho các tỉnh, thành phố

+ SN (subscribe Number) là số thuê bao cần gọi