Khách hàng Vinaphone có thể tự đăng ký lại TTTB qua Website và App MyVinaphone

Thực hiện Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ viễn thông, VinaPhone khuyến nghị khách hàng sớm đăng ký thông tin tại các Điểm Cung cấp Dịch vụ Viễn thông.

Hướng dẫn sử dụng
 

Nơi nhận

Quay số

Gọi trong nước

Gọi ngoại mạng

0 + AC +SN

Gọi nội mạng VinaPhone, Gọi cố định VNPT

091(094) + SN

V.S.A.T

0+99+3+AC+SN (VSAT thuê bao)

0+99+2+AC+SN (VSAT bưu điện)

Wap

999

600

Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng dịch vụ bưu chnh

108

0+AC+108 (1080)

Số đặc biệt

116

117

9194

942/943

113

114

115

119

18001091

Quốc tế

00+CC+AC+SN

Truy nhập Internet gin tiếp

1268

1269

*Ghi chú:

- CC= mã nước, AC= mã vùng, mã mạng, SN = số thuê bao

- Chỉ áp dụng giảm cước giờ rỗi cho các cuộc gọi nội mạng trong nước:

(Giờ bận từ 06 giờ đến 23 giờ - Giờ rỗi từ 23 giờ đến 06 giờ)