Hướng dẫn sử dụng
 

Nơi nhận

Quay số

Gọi trong nước

Gọi ngoại mạng

0 + AC +SN

Gọi nội mạng VinaPhone, Gọi cố định VNPT

091(094) + SN

V.S.A.T

0+99+3+AC+SN (VSAT thuê bao)

0+99+2+AC+SN (VSAT bưu điện)

Wap

999

600

Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng dịch vụ bưu chnh

108

0+AC+108 (1080)

Số đặc biệt

116

117

9194

942/943

113

114

115

119

18001091

Quốc tế

00+CC+AC+SN

Truy nhập Internet gin tiếp

1268

1269

*Ghi chú:

- CC= mã nước, AC= mã vùng, mã mạng, SN = số thuê bao

- Chỉ áp dụng giảm cước giờ rỗi cho các cuộc gọi nội mạng trong nước:

(Giờ bận từ 06 giờ đến 23 giờ - Giờ rỗi từ 23 giờ đến 06 giờ)