Hướng dẫn sử dụng
 
Hiện nay, Viễn thông Bắc Ninh cung cấp điểm thi các cấp qua cách sau:

Cách 1
: Từ máy điện thoại cố định, G-phone, gọi 801555 và thực hiện theo
hướng dẫn trong hệ thống cụ thể như sau:
1- Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT :

Gọi 801555/ Bấm số 1/ nhập số báo danh, kết thúc bấm phím #.

2- Tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh

Gọi 801555/ Bấm số 2/ nhập số báo danh, kết thúc bấm phím #.

3- Tra cứu thứ tự xếp hạng điểm tuyển sinh vào lớp 10     

Gọi 801555/ Bấm số 3/ bấm tiếp theo h ướng dẫn

4- Tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10          

Gọi 801555/ Bấm số 4/ bấm tiếp theo h ướng dẫn