Giá cước tư vấn lao động việc làm
 
1- Cước gọi nội hạt từ thuê bao điện thoại cố định VNPT đến dịch vụ 106888

1.1 Mức cước: 1.8181đ/phút

1.2 Phương thức tính cước: 1+1 phút

1.3: Đối với các cuộc gọi tại các điểm công cộng thu thêm cước phục vụ 454đ/cuộc

2. Cước gọi nội hạt từ thuê bao điện thoại cố định VNPT đến dịch vụ 801103

2.1 Mức cước: 454đ/phút

2.2 Phương thức tính cước: 1+1 phút

1.3: Đối với các cuộc gọi tại các điểm công cộng thu thêm cước phục vụ 454đ/cuộc

2. Quy định chung:

- Các mức cước trên chưa bao gồm thuế VAT

- Các mức cước trên không phân biệt các giờ trong ngày, các ngày trong tuần.