Giá cước quảng cáo doanh nghiệp 1080

- Loại 1: Quảng cáo Doanh nghiệp1080 (Cước chưa bao gồm thuế VAT)

                Vị trí số 1 (Một DN) : 363.636đ/tháng

                Vị trí số 2 (Tối đa 02 DN): 272.727đ/tháng

- Loại 2: Danh bạ doanh nghiệp 1080

                Mức phí: 54.545đ/tháng