Hướng dẫn sử dụng
Quý khách vui lòng gọi 1088 và bấm tiếp các phím theo hướng dẫn của hệ thống để lựa chọn lĩnh vực cần tư  vấn; Trong khi nghe Quý khách có thể bấm # để quay lại lời giới thiệu đầu.

- Phím 0: Tư vấn giao thông

- phím 1: Tư vấn tình cảm, tình yêu, hạnh phúc gia đình

- Phím 2: Tư vấn y tế, sức khoẻ, phòng chống ma tuý, HIV

- Phím 3: Tư vấn tin học, viễn thông

- Phím 4: Tư vấn Pháp luật , sở hữu trí tuệ

- Phím 5: tư vấn xây dựng, nhà đất

- Phím 6: Tư vấn giáo dục, gia sư, ẩm thực, du học

- Phím 7: Tư vấn du lịch , xuất nhập khẩu

- Phím 8: Tư vấn thể thao

- Phím 9 : Tư vấn kế toán , thuế, chứng khoán