Giá cước hộp thư thông tin tự động 801xxx
1- Cước gọi nội hạt từ thuê bao điện thoại cố định:
1.1 Mức cước: 454đ/phút

1.2 Phương thức tính cước: 1+1 phút

1.3: Đối với các cuộc gọi tại các điểm công cộng thu thêm cước phục vụ 454đ/cuộc

 

2. Cước đường dài liên tỉnh từ thuê bao cố định, di động, điểm công cộng  của VNPT tỉnh, TP và các doanh nghiệp viễn thông khác.

3.1 Mức cước: 1.818đ/phút

3.2 Phương thức tính cước: 1+1 phút

3.3 Đối với cuộc gọi tại các điểm công cộng thu thêm cước phục vụ 454đ/cuộc.

 

4. Quy định chung:

- Các mức cước trên chưa bao gồm thuế VAT

- Các mức cước trên không phân biệt các giờ trong ngày , các ngày trong tuần.