Khách hàng Vinaphone có thể tự đăng ký lại TTTB qua Website và App MyVinaphone

Thực hiện Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ viễn thông, VinaPhone khuyến nghị khách hàng sớm đăng ký thông tin tại các Điểm Cung cấp Dịch vụ Viễn thông.

Thủ tục đăng ký

1. Hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ:

- Doanh nghiệp chuẩn bị (photo công chứng) các giấy tờ sau:

+ 01 giấy phép đăng ký kinh doanh.

+ 01 giấy đăng ký thuế doanh nghiệp.

+ 01 CMT/hộ chiếu người đại diện doanh nghiệp.

 

2. Mẫu hợp đồng VNPT-CA

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ;

 Phòng KHTCDN - Trung Tâm Kinh doanh – VNPT Bắc Ninh.
 Địa chỉ số :62 Ngô Gia Tự - Vũ Ninh -  TP Bắc Ninh.
 Điện thoại : (0222) 3816.669;