Giá cước VNPT - CA
 
                  BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ VNPT-CA
Gói cước

Organization ID Standard

Phí
thiết bị

Cước
sử dụng

Tổng tiền
(Đã gồm VAT)

Khuyến mãi

Chỉ áp dụng trong thời gian khuyến mãi từ ngày 15/01/2012-31/03/2012

01 năm

 

 

550,000

 

900,000

1,450,000

Tặng 03 tháng sử dụng

02 năm

1,600,000

2,150,000

Tặng 06 tháng sử dụng

03 năm

Miễn phí

2,250,000

2,250,000

Miễn phí thiết bị + 06 tháng sử dụng