Giá cước quà tặng từ trái tim 801444
1- Cước đăng ký dịch vụ:
- Gọi từ thuê bao điện thoại cố định (gồm cả Gphone) tại nhà thuê bao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh:
+ Phương thức tính cước: 1+ 1 Phút
+ Giá cước dịch vụ: 454đ/phút
2- Cước gửi tặng bài hát kèm theo lời nhắn tới thuê bao khác, cụ thể:
- Thuê bao điện thoại cố định (gồm cả Gphone) tại nhà thuê bao trên đại bàn tỉnh Bắc Ninh 4.545đ/bài hát
- Thuê bao điện thoại cố định ( gồm cả Gphone) tại nhà thuê bao ngoài tỉnh Bắc Ninh, các thuê bao của doanh nghiệp Viễn thông khác và thuê bao di động mạng VNPT: 7.273 đồng/bài hát.
Lưu ý: Chỉ thu cước gửi Quà tặng đối với Quà tặng được gửi thành công