Hướng dẫn sử dụng
 

* Để biết mã bài hát quà tặng, Quý khách vui lòng gọi Tổng đài 1080

Bước 1: Gọi 801444

Bước 2: Bấm số 1 (Để chọn bài hát theo mã)

Bước 3: Nhập mã bài hát, kết thúc bấm phím #

Bước 4: Bấm số 8 để nghe thử bài hát;

Bước5: Bấm số 9 để gửi bài hát;

Bước 6: Nhập ngày gửi, kết thúc bấm phím #

VD: 24122011# sẽ gửi ngày 24/12/2011

Bước7: Nhập giờ gửi, kết thúc bấm phím #

VD: 1920# sẽ gửi lúc19h20

Bước 8: Nhập số điện thoại của người nhận , kết thúc bấm phím #

Bước 9: Bấm số bất kỳ trên bàn phím và đọc lời nhắn sau tiếng bíp, kết thúc bấm #

Để biết thông tin chi tiết Quý khách vui lòng gọi 1080