Giới thiệu

Với mục tiêu đa dạng hóa dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Tổng đài 1080 Bắc Ninh mở dịch vụ cung cấp thông tin danh bạ khối cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh  bằng văn bản.

Theo đó, khi muốn nhận thông tin dưới dạng văn bản, khách hàng chỉ cần gọi đến 1080 đăng ký nội dung thông tin cần tìm, hoặc đến văn phòng giao dịch tại  Tầng 4 – số 62 Đường Ngô Gia Tự Vũ Ninh- TP Bắc Ninh. Thông tin được cung cấp gồm: Thông tin danh bạ khối cơ quan hành chính sự nghiệp, thông tin danh bạ doanh nghiệp trong các KCN. Thông tin được cung cấp đảm bảo tính chuẩn xác, tin cậy, đảm bảo đúng qui định của pháp luật.