Giá cước thông tin danh bạ bằng văn bản

Giá cước dịch vụ như sau:

Loại

văn bản

Nội dung

Giá cước

(Đã bao gồm VAT)

 Danh bạ

≤ 100 thông tin

 2.000 đ/ thông tin

Từ thông tin thứ 101 -> 200

 1.500 đ/ thông tin

Từ thông tin thứ 201 -> 500

 1.000 đ/ thông tin

Từ thông tin thứ 501 trở lên

    800 đ/ thông tin

 

Trong đó 1 thông tin bao gồm: Tên , địa chỉ, số điện thoại liên hệ. Riêng đối với các doanh nghiệp còn có thêm nội dung ngành nghề hiện đang sxkd, vốn đầu tư của nước nào (nếu là DN nước ngoài hoặc liên doanh)